BrixLand

ดินแดนสร้างสรรค์แห่งจินตนาการ

BrixLand

ดินแดนสร้างสรรค์แห่งจินตนาการ

BrixLand บริกซ์แลนด์

อาณาจักร Brixland เมืองที่สร้างจาก Safe Brixs แห่งแรก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนรมิตบนพื้นที่กว่า 390 ตรม.
นำเข้าจากทั้งลอนดอนและเนเธอร์แลนด์ กว่า 30,000 ชิ้น
บนพื้นที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ด้วยฐานความสนุก
มากกว่า 15 ฐานใน BrixLand ที่เหมาะสำหรับสำหรับ
ส่งเสริมความสามารถของเด็ก สร้างแรงบันดาลใจในการ
จินตนาการ พัฒนาการบูรณาการทางประสาทสัมผัส พัฒนา
กล้ามเนื้อของเด็ก และการฝึกสมดุลของร่างการ

BrixLand บริกซ์แลนด์

อาณาจักร Brixland เมืองที่สร้างจาก Safe Brixs แห่งแรก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนรมิตบนพื้นที่กว่า 390 ตรม.
นำเข้าจากทั้งลอนดอนและเนเธอร์แลนด์ กว่า 30,000 ชิ้น
บนพื้นที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ด้วยฐานความสนุก
มากกว่า 15 ฐานใน BrixLand ที่เหมาะสำหรับสำหรับ
ส่งเสริมความสามารถของเด็ก สร้างแรงบันดาลใจในการ
จินตนาการ พัฒนาการบูรณาการทางประสาทสัมผัส พัฒนา
กล้ามเนื้อของเด็ก และการฝึกสมดุลของร่างการ

 ราคาบัตรและโปรโมชั่น

ดูภาพบรรยากาศ

 บทความและข่าวสาร