วีดีโอ บรรยากาศ งาน Brixland Grand Opening

Brixland Grand Opening

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 สาขาแรก ICONSIAM ชั้น5 โซน Education