BrixLand

ดินแดนสร้างสรรค์แห่งจินตนาการ

BrixLand บริกซ์แลนด์

อาณาจักร Brixland เมืองที่สร้างจาก Safe Brixs แห่งแรก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนรมิตบนพื้นที่กว่า 390 ตรม.
นำเข้าจากทั้งลอนดอนและเนเธอร์แลนด์ กว่า 30,000 ชิ้น
บนพื้นที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ด้วยฐานความสนุก
มากกว่า 15 ฐานใน BrixLand ที่เหมาะสำหรับสำหรับ
ส่งเสริมความสามารถของเด็ก สร้างแรงบันดาลใจในการ
จินตนาการ พัฒนาการบูรณาการทางประสาทสัมผัส พัฒนา
กล้ามเนื้อของเด็ก และการฝึกสมดุลของร่างการ

ราคาบัตรและโปรโมชั่น

ดูภาพบรรยากาศ

บทความและข่าวสาร